گزارش و جدول و نمودار نقض کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

تهیه کنندگان گزارش و آمار: احسان احمدی‌خواه، داوود لطفی، امیر رضا ولی زاده سپهر رضایی‌شایان آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان ۳۹۱ خبر که در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بر روی سایت کمیته ورزش قرار گرفته، تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران تهیه شده است که از …

ادامه‌ی مطلب