آمار مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۲۲ رکورد زد

در سال ۲۰۲۲، حدود ۲میلیون و ۶۷۰هزار میلیون نفر به آلمان نقل مکان کردند، در حالی که یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر آلمان را ترک کردند. بدین گونه مهاجرت به رکوردی تاریخی رسید. اداره آمار فدرال پناهجویان اوکراین عامل اصلی می‌داند.اداره آمار فدرال از رکورد مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۲۲ گزارش می‌دهد. در مجموع شمار ورودهای ثبت شده حدود یک میلیون و ۴۶۲هزار نفر بیشتر از تعداد خروج‌ها است.

اداره فدرال می‌گوید: «به این ترتیب این آمار بالاترین میزان مهاجرت خالص ثبت شده تا به امروز در طول یک سال از ۱۹۵۰ بدین سو را نشان می‌دهد.»

بیشتر بخوانید: موج عظیم پناهجویی؛ چالش بزرگ دولت آلمان

در مقایسه با سال ۲۰۲۱، این رقم چهار برابر شده است. در این سال شمار مهاجران به آلمان ۳۲۹هزار نفر ثبت شده بود. در مجموع در سال ۲۰۲۲، در ازای حدود ۲میلیون و ۶۶۶هزار ورودی جدید یک میلیون و ۲۰۴هزار آلمان را ترک کرده‌اند.

عامل اصلی: پناهجویان از اوکراین

آمارگران این افزایش را در وهله نخست با جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین و موج مهاجرت از این کشور مرتبط می‌دانند. سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۱میلیون نفر از اوکراین به آلمان نقل مکان کردند. در همین زمان، ۱۳۸هزار نفر از شهروندان اوکراین دوباره آلمان را ترک کردند.

به همین دلیل شمار مهاجرت در ماه‌های اول جنگ از مارس تا مه ۲۰۲۲ به اوج خود رسید. در این بیانیه آمده است: «این رقم از آگوست ۲۰۲۲ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.»

بیشتر بخوانید: دو برابر شدن تقاضای پناهجویی و انتقاد به سیاست مهاجرتی آلمان

افزایش قابل توجهی در شمار خالص مهاجرت از سوریه (بالای ۶۸هزار نفر)، افغانستان (بالای ۵۵هزار نفر) و ترکیه (بالای ۴۹هزار نفر) گزارش شده است.

در مقابل، شمار خالص مهاجرت از کشورهای اتحادیه اروپا به آلمان تنها در سطح متوسطی افزایش یافت و به ۸۷هزار نفر رسید. اغلب آنها از رومانی، لهستان و بلغارستان به آلمان مهاجرت کرده بودند.