گزارش صوتی لایو اسپیس توئیتر کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲۴ جون ۲۰۲۳

گزارش صوتی لایو اسپیس توئیتر کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲۴ جون ۲۰۲۳ جلسه لایو اسپیس توئیتر کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۲۴ جون ۲۰۲۳ و در ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی لایو توئیتر با مدیریت آقای : احسان احمدی خواه ، سخنران …

ادامه‌ی مطلب