تالاب بین المللی گاوخونی در آستانه خشکی کامل

خبرگزاری مهر

 تالاب بین المللی گاوخونی با وسعت ۴۷ هزار هکتار این روزها در آستانه خشکی کامل است.۳۰ تیر ۱۴۰۲

با وجود یک هزار و ۵۰۰ میلیمتر بارندگی در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود و بارش‌های مطلوب در سایر زیر حوضه‌ها در غرب و جنوب استان اصفهان، این روزها هیچ گونه آبی جز مقدار ناچیز پساب تصفیه خانه جنوب اصفهان و زهاب‌های کشاورزی به بند شاخ کنار در ۱۰ کیلومتری تالاب گاوخونی وارد نمی‌شود.

ورودی به تالاب بین المللی گاوخونی از فروردین تا بهمن ۱۴۰۱، هفت میلیون مترمکعب بوده است و با وجود سه بار رهاسازی آب از اسفند ۱۴۰۱ برای کشاورزی اصفهان و نیز جریان رودخانه شور دهاقان، تا اسفندماه در مجموع فقط هشت میلیون مترمکعب آب وارد تالاب گاوخونی شده و بعد از آن سد رودشتین بسته بوده است.

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان هم اینک از وسعت ۴۷ هزار هکتاری تالاب گاوخونی ۶۰ هکتار آن در قسمت شمال غرب تالاب کمی رطوبت دارد.

نیاز سالانه تالاب بین المللی گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب معادل ۵.۵ مترمکعب بر ثانیه آب در سال‌های خشکسالی تعیین شده و این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های وزارت نیرو سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ که شهریور امسال به پایان می‌رسد سد زاینده‌رود در مجموع یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب ورودی دارد و بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ذخیره سد زاینده رود تا ۱۳ تیر امسال حدود ۶۱۲ میلیون مترمکعب بوده است