گزارش آماری قتل‌های قانونی، تیر ماه ۱۴۰۲

تهیه و تنظیم گزارش و نمودار: فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۲ خبر که در طول تیر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، …

ادامه‌ی مطلب