هوای مشهد برای دومین روز پیاپی آلوده است

قدس خراسان

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ششمین روز مردادماه در پی افزایش حجم آلاینده‌ها برای دومین روز پیاپی در وضعیت هشدار و شرایط ناسالم برای تنفس شهروندان قرار گرفته است.6 مرداد

به گزارش قدس خراسان، مهدی اله‌پور اظهار کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۰ نشانگر هوای ناسالم است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۸ نیز از ناسالم بودن و آلودگی هوا حکایت دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه کیفیت هوا تنها در منطقه خیام شمالی مشهد در شرایط سالم قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۲۲ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط آلوده گزارش شده است.

وی گفت: توصیه می شود شهروندان در روزهای دارای هوای سالم و پاک، با هدف حفظ سلامت خود پیاده روی را ترک نکنند اما در روزهای دارای هوای آلوده از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.

اله پور افزود: شایسته است شهروندان مشهدی همچنان با کاهش رفت- و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.