سوسنگرد و اهواز، آلوده‌ترین شهرهای خوزستان

خبرگزاری فارس

با اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز هوای دو شهر خوزستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی بودند. 7 مرداد
سوسنگرد و اهواز، آلوده‎‌ترین شهرهای خوزستانبه گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور اهواز و سوسنگرد آلوده‌ترین شهرهای خوزستان هستند.

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در سوسنگرد ۱۲۹، ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۱۱ و ایستگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین وضعیت هوای این شهرها ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی بوده است.

طبق شاخص ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون هوای اندیمشک، دزفول، شادگان و ماهشهر در شرایط “قابل قبول” بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط پاک نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.