شناسایی ۷ محل دپوی زباله در نوار ساحلی رشت/بیشترین آلودگی در امین آباد و حاجی بکنده

ایسنا

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت گفت: تاکنون در روستاهای ساحلی این شهرستان ۷ نقطه محل دپوی زباله شناسایی شده است، امین آباد و حاجی بکنده آلودگی بیشتری در خط ساحلی دارند.۲۵ مرداد ۱۴۰۲

 

محمدتقی تقی زاده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه شهرستان رشت ۸/۱۸ کیلومتر نوار ساحلی دارد که حدود یک کیلومتر آن در نوار ساحلی شهرستان خمام است، اظهار کرد: ۴ کیلومتر از این سواحل در محدوده طرح های سالمسازی دریا است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فقط یکی از طرح های سالم سازی دریا فعال است، درباره وضعیت دپوی زباله در سواحل شهرستان رشت افزود: براساس بازدیدهای کارشناسی تاکنون در روستاهای ساحلی ۷ نقطه محل دپوی زباله شناسایی شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت ادامه داد: اقدامات این اداره در سواحل شهرستان شامل پایش منظم ماهانه، بررسی گزارشات مردمی، صدور اخطاریه و بازدیدهای مستمر است.

وی گفت: هیچ جایگاه رسمی دپوی زباله در سواحل این شهرستان وجود ندارد و ریخت و پاش زباله پراکنده است که دهیاری ها آن را جمع آوری می کنند.

تقی زاده با بیان اینکه ورودی فاضلاب روستایی براساس جمعیت ساکن در حاشیه خزر قابل اندازه گیری است، تصریح کرد: امین آباد و حاجی بکنده آلودگی بیشتری در خط ساحلی دارند.

وی گفت: بیشترین آلودگی مربوط به فاضلاب های بهداشتی، خانگی و روان آب های سطحی و در مرحله بعد آلودگی ها مربوط به بخش کشاورزی است.