گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، مرداد ‌ماه ۱۴۰۲

تهیه کنندگان گزارش و آمار: پوریا طالب‌زاده، سیاوش نوروزی ، احسان احمدی‌خواه، کوثر ولی زاده آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 131 خبر که در طول ماه  مرداد 1402 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی …

ادامه‌ی مطلب