انتقال محل دفن پسماند شهر خلخال در اولویت قرار گیرد

ایسنا

اردبیل رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: علیرغم تلاش های صورت گرفته توسط شهرداری برای دفن بهداشتی و اصولی زباله، محل فعلی مورد تایید این اداره نبوده و باید بحث انتقال محل دفن زباله در اولویت قرار گیرد.۲۷ شهریور

 

نعمت الله جوانمردی ۲۷ شهریور در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خلخال با محوریت پسماند روستایی گفت: با هرگونه بی توجهی به آلودگی زیست محیطی از جمله پراکندگی و عدم مدیریت صحیح پسماند روستایی ، فضولات دامی و مخلوط نمودن آن با پسماند عادی و دفع غیراصولی و تجمیع آن در حاشیه روستاها و رودخانه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرستان از طریق طرح موضوع در محاکم قضایی برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دهیاران طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند متولی مدیریت پسماند می باشند اظهارداشت: اصرار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بر اجرای طرح‌های پسماند شهری و روستایی در حالی است که محل دفن زباله‌های شهر خلخال با مشکل آلودگی زیست محیطی مواجه بوده و علیرغم تلاش های صورت گرفته توسط شهرداری برای دفن بهداشتی و اصولی زباله، محل فعلی مورد تایید این اداره نبوده و اقدامات صورت گرفته کافی نمی باشد و باید بحث انتقال محل دفن زباله در اولویت قرار گیرد.

جوانمردی گفت: در جلسه امروز مواردی چون بررسی گزارش وضعیت مدیریت پسماند روستایی بخش مرکزی، خورش رستم، شاهرود، تصمیم گیری در خصوص صدور و ابلاغ اخطارهای زیست محیطی به دهیاران روستاها، مکانیابی محل دفن پسماند روستایی با استعلام از اداره حفاظت محیط زیست، تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهر خلخال، هشتجین و کلور و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی مطب های خصوصی در بیمارستان امام خمینی خلخال و دفع و دفن آن در ترانشه جداگانه مطرح شد.