برنامه ۵۸۳ رادیو هفتگی بشریت

برنامه پانصد و هشتاد و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 23 آگوست 2023 گزارش هفتگی نقض حقوق پیروان سایر ادیان : شراره هادیزاده رییسی گلبانگ ( رود شکوا شده از جوهر جانم جاری…!): شراره هادیزاده رییسی معرفی کتاب ( مسائل منطقی و قرینه ای شر از جیمز بیبی و بیک …

ادامه‌ی مطلب