گزارش صوتی لایو اینستاگرام کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

گزارش صوتی لایو اینستاگرام کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ جلسه لایو اینستاگرام کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ و در ساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی اینستاگرام با مدیریت خانم مرضیه علیکرمی، سخنران ،آقای اصغر خدابنده سامانی: با موضوع، فرونشست آبهای …

ادامه‌ی مطلب