گزارش فراخوان عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ یکشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳

گزارش فراخوان عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ یکشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳ جلسه‌ عمومی کانون دفاع از حقوق بشر درایران یکشنبه ۱۰ سپتامبر۲۰۲۳ در ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر مهمانان از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون با مدیریت آقای اصغر …

ادامه‌ی مطلب