گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، شهریور ماه ۱۴۰۲

تهیه کنندگان: پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، رضا شایگان آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۹۵ خبر که در طول ماه شهریور ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، …

ادامه‌ی مطلب