گزارش نقض حقوق کار و کارگر، شهریور ‌ماه ۱۴۰۲

تهیه و تنظیم :بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران ، سعید بهشتی متین،احسان احمدی خواه آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از  ۱۴۴ خبر در شهریور ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، …

ادامه‌ی مطلب