گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آبان ماه ۱۴۰۲

تهیه کنندگان:پویا حسابی ، امیررضا ولی زاده ، مرجان شعبان نژاد آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 107 خبر در طول آبان ماه 1402 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، …

ادامه‌ی مطلب