۶۵ کوره گچ‌پزی سنتی در اصفهان پلمب شد

 گزارش میهن تجارت

گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، با انجام پیگیری های لازم این اداره با همکاری شرکت گاز شهری، جریان اصلی گاز ۶۵ واحد گچ آشپزی سنتی در منطقه قهاب شهر اصفهان قطع شد و این واحدها پلمب شدند.26 دی

این واحدها که در ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارند، به دلیل فرآیند تولید سنتی، بخشی از صنایع آلاینده هوا محسوب می شوند.