اطلاعیه ۱۵۷۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

دی ماه خونین، نگاهی گذرا به، ماه دی،‌ در 15 سال گذشته دی ماه به دلیل اتفاقاتی که در آن رخ داده، یک ماه عادی برای ما نیست و نمیتوان به سادگی از این رویدادها عبور کرد چرا که تداعی روزهای تلخ و ناگواری بوده است برای نمونه: ۵ و6 دی ۱۳۸۸: تظاهرات هواداران جنبش …

ادامه‌ی مطلب