گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، دی ‌ماه ۱۴۰۲

تهبه کنندگان: بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین،احسان احمدی خواه، مهسا یاحق آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از 164 خبر در دی ماه ۱۴۰2 تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، …

ادامه‌ی مطلب