برخورد قضایی با صنایع آلاینده محیط زیست در صومعه‌سرا

خبرگزاری ایسنا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا گفت: در راستای پایش از صنایع و جلوگیری از آلودگی سه گانه و حفاظت از محیط زیست، پس از محرز شدن تخلف، یک واحد صنعتی شهرستان به مرجع قضایی معرفی شد.30 بهمن

امین آقایی امروز ۳۰ بهمن در حاشیه بازدید از کشتارگاه‌های شهرستان صومعه‌سرا در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس شرح وظایف سازمانی پایش از صنایع انجام می‌شود، اظهار کرد: در خصوص آلودگی یکی از کشتارگاه‌ها، این پایش‌ها افزایش پیدا کرد که پس از بررسی‌های متعدد مشخص شد بخشی از پسآب حاصل از کشتار بدون تصفیه همراه با پسآب تصفیه شده وارد رودخانه می‌شد.

وی افزود: پس از شناسایی لوله انتقال پسآب بدون تصفیه در زمان بازدید دستورات لازم صادر و مسیر انتقال مسدود شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان صومعه‌سرا با تقدیر از مردم برای حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست و رصد صنایع آلوده کننده، گفت: همچنان پایش‌ها بر اساس شرح وظایف سازمانی انجام و بدون اغماض با صنایع آلوده کننده محیط زیست برخورد می‌شود.

آقایی تصریح کرد: پرونده واحد کشتارگاه نیز برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها و آیین‌نامه مربوطه تکمیل و به همراه مستندات به مرجع قضایی ارسال شده است.