۵۰ درصد باغ‌وحش‌هاي كشور در وضعيت متوسط به پايين قرار دارند

تعادل

معاون سازمان محيط‌ زيست با تاكيد بر اينكه طي يك سال گذشته سخت‌گيري‌ها بر باغ‌وحش‌ها به‌شدت افزايش پيدا كرده است، گفت: براساس نتايج به دست‌آمده از رتبه‌بندي اوليه، متاسفانه حدود ۵۰ درصد باغ‌وحش‌هاي كشور در وضعيت متوسط به پايين قرار دارند.3 اسفند

معاون سازمان محيط‌زيست با تاكيد بر اينكه طي يك سال گذشته سخت‌گيري‌ها بر باغ‌وحش‌ها به‌شدت افزايش پيدا كرده است، گفت: براساس نتايج به دست‌آمده از رتبه‌بندي اوليه، متاسفانه حدود ۵۰ درصد باغ‌وحش‌هاي كشور در وضعيت متوسط به پايين قرار دارند.

«حسن اكبري» معاون محيط‌زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود انتشار گزارش‌هاي متعدد مردمي و رسانه‌اي درباره وضعيت نامناسب حيوانات در برخي باغ‌وحش‌هاي كشور و با وجود اينكه از سال گذشته وعده اجراي طرح رتبه‌بندي باغ‌وحش‌ها و بهبود شرايط نگهداري از حيوانات براساس اين طرح داده شده بود، اما هنوز هم شاهد انتشار خبرها و تصاوير مربوط به وضعيت نامناسب حيات وحش در اين مراكز هستيم، توضيح داد: طي يك سال گذشته سختگيري‌ها بر باغ‌وحش‌ها به‌شدت افزايش پيدا كرده است و با گذشته قابل مقايسه نيست، از جمله اينكه باغ‌وحش‌ها مدام توسط همكاران استاني پايش مي‌شوند و نتايج اين پايش‌ها در سامانه جامع محيط‌زيست درج و توسط همكاران ما در ستاد سازمان بررسي مي‌شود. او افزود: حساسيت مردم درباره وضعيت نگهداري از حيوانات در باغ‌وحش‌ها بالاتر رفته است كه ما اين را به فال نيك مي‌گيريم، اما خود سازمان محيط‌زيست نيز نظارت‌هايش بر باغ‌وحش‌ها را به‌شدت تقويت كرده است، به نحوي كه در يك سال گذشته سه مورد تعطيلي باغ‌وحش‌ها را به دليل افزايش سختگيري‌ها داشتيم. ضمن اينكه درباره صدور مجوز براي احداث باغ‌وحش‌هاي جديد نيز بسيار سختگيري مي‌كنيم و معتقديم به‌جاي اينكه بخواهيم باغ‌وحش جديدي در سطح كشور تاسيس كنيم، بايد كاري كنيم كه همين باغ‌وحش‌هاي موجود به سمت استانداردهاي جهاني و اقتصادي شدن پيش بروند.