برنامه ۶۰۵ رادیو هفتگی بشریت

برنامه ششصد و پنجم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 24 فوریه 2024 گزارش هفتگی نقض حقوق محیط زیست: منصوره عسگری گلبانگ ( شعری برای وانگار رحمانی کوچکترین شهید انقلاب ): پروین محمدی افقا انسان و زمین ( جای خالی کوهستان قسمت دوم): فرشته خیام الحسینی گزارش هفتگی نقض حقوق زنان: آرمان …

ادامه‌ی مطلب