دستگیری متخلف حرفه ای صید غیر مجاز ماهی در سمیرم

خبرگزاری موج

یک متخلف صید غیر مجاز ماهی به همراه انواع ماهی صید شده زرد پر و حدود ۵۰۰ متر تور صیادی بر روی دریاچه سد قرقاچ شهرستان سمیرم، دستگیر شد. 8 اسفند

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، متخلف صید غیر مجاز ماهی به همراه بیش از ۳۰ کیلوگرم ماهی از نوع زرد پر و حدود ۵۰۰ متر تور صیادی بر روی دریاچه سد قرقاچ شهرستان سمیرم، دستگیر شد.

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم طی گشت و کنترل در مناطق تحت فعالیت، موفق به برخورد با این متخلف شد و با سایر متخلفین نیز به صورت قانونی مقابله خواهد کرد.