متهم به قتل محمدرضا کلاهی به حبس ابد محکوم شد

دادگاهی در هلند رضوان تقی، رئیس یکی از بزرگترین کارتل‌های قاچاق مواد مخدر را بە حبس ابد محکوم کرد. او همزمان متهم بە مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای از جملە محمدرضا کلاهی عامل مظنون بە انفجار حزب جمهوری اسلامی بود.سرانجام پس از محاکمەای کە شش سال و نیم طول کشید، دادگاهی در هلند “رضوان تقی”، رئیس یکی از بزرگترین کارتل‌های قاچاق مواد مخدر بە نام “فرشتگان مرگ” را بە به دلیل مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای، قاچاق مواد مخدر و اسلحه به حبس ابد محکوم کرد. او همزمان مظنون به قتل محمدرضا کلاهی، متهم اصلی بمب‌‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود.

جلسە دادگاه این شهروند هلندی-مراکشی روز سەشنبه ٢٧ فوریه (٨ اسفند)، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. دەها افسر پلیس با حمل اسلحەهای خودکار و در حالی کە ماسک بە صورت داشتند، مسئول تامین امنیت دادگاه بودند. همچنین آنها با پهپاد و بالگرد ساختمان دادگاه را تحت نظر داشتند.

دو متهم دیگر این پرونده “سعید رزوقی” ۵۱ ساله و “ماریو ر” ۴۴ ساله نیز بە حبس ابد محکوم شدند. همچنین ۱۴ متهم دیگر این پرونده با حکم ۲۱ ماه تا ۲۹ سال حبس روبرو شدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رضوان تقی کە در مراکش متولد شدە است، رئیس یکی از بزرگترین باندهای قاچاق کوکائین در هلند به حساب می‌آید. او کە ۴۶ سال سن دارد، تا قبل از دستگیری‌اش در دبی، کە در سال ۲۰۱۹ صورت گرفت، تحت تعقیب‌ترین و مخوف‌ترین جنایتکار در هلند محسوب می‌شد. او متهم است کە حتی در زندان نیز کارتل خود را رهبری کردە است.

روند دادرسی این پرونده بیش از شش سال طول کشید و ۱۴۶ جلسه دادرسی برای آن برگزار شد. محکومان این پرونده بە قتل دست‌کم ۶ نفر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ و اقدام به قتل ۴ نفر دیگر متهم شدەاند. از جملە قتل پیتر آر دی فریس، روزنامه‌نگار تحقیقی مشهور.

در زمانی کە روند دادرسی این پرونده در جریان بود، کە بە پرونده “مارنگو” شهرت یافتە است، دست‌کم سه نفر دیگر کشتە شدەاند کە گمان می‌رود قتل آنها با همین پرونده در ارتباط بودە است.

بیشتر بخوانید: وزیر امنیت هلند: متهم قتل محمدرضا کلاهی در دوبی بازداشت شد

یکی از اعضای این کارتل کە بە عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و علیه رضوان تقی شهادت داد، شخصی بود با هویت “نبیل. ب”. تنها یک هفتە پس از حضور و شهادت او در دادگاه، برادر او بە قتل رسید. او کە در قتل ۵ نفر به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، به دلیل همکاری با دادگاه و ارائه شهادت، تنها به ١٠ سال زندان محکوم شدە است.

پای ایران چگونه بە این پرونده باز شد؟

پس از دستگیری رضوان تقی در سال ٢٠١٩، از او بە عنوان کسی نام بردە شد کە در چندین قتل و ترور و از جمله ترور علی معتمد (محمدرضا کلاهی) در سال ۲۰۱۵ و احمد مولا أبوناهض معروف به احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ نیز متهم است.

روز ۱۵ دسامبرسال ۲۰۱۵، علی معتمد، تکنسین برق ۵۶ ساله که ساکن شهر کوچک المیره در نزدیکی آمستردام بود، با شلیک یک گلوله به سرش کشته شد. مقتول عازم محل کارش بود و تیراندازی در آستانه در خانه ‌صورت گرفت. عوامل قتل بلافاصله از صحنه گریختند و سپس اتومبیل ب‌ام‌و مورد استفاده را آتش زدند.

بیشتر بخوانید: محکومیت عوامل ترور محمدرضا کلاهی به ۴۵ سال زندان

کمی بعد معلوم شد که علی معتمد، مردی که سرگرم یک زندگی آرام خانوادگی بود، احتمالا عامل بزرگترین سوءقصد تاریخ جمهوری اسلامی با نام واقعی محمدرضا کلاهی صمدی است. در انفجار هفت تیر سال ۱۳۶۰ در تهران، ۷۳ نفر کشته شدند. او سال‌ها با هویت مستعار در هلند زندگی کرده بود.

احمد مولا أبوناهض معروف به احمد نیسی نیز از اعضا و بنیان­گذاران “جنبش آزادی‌­بخش الأحواز” بود.

سازمان امنیت هلند در آن زمان اعلام کرد کە شواهدی قوی در دست دارد که ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آن پشت این ترور قرار دارند. اما دستگاه قضایی این کشور تا کنون مستندات مربوطه در این پرونده جنایی را ارائە ندادە است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سرانجام دادگاهی در هلند “انوار. ب” ۲۹ ساله و “مورئو. م” ۳۶ ساله را به ۲۰ و ۲۵ سال حبس محکوم کرد.

بە گفتە دادستانی هلند، این دو قاتل را فردی بە نام “نوفل فصیح” با دستور رضوان تقی برای قتل “محمدرضا کلاهی” استخدام کردە بود. او کە خود نیز بە حبس ابد محکوم شدە است، برای این قتل ١٣٠ هزار یورو پول گرفتە و بە هر کدام از قاتل‌ها ١٠ هزار یورو پول دادە است.

مقامات هلندی می‌گویند کە قاتل‌ها ظاهرا خبر نداشته‌اند که چه کسی را می‌کشند و صرفا به خاطر پول اقدام به قتل کرده‌اند. در عین حال نوفل فصیح نیز هیچ گاه اقرار نکرد کە این مبلغ را از چه کسانی دریافت کردە است.