هوای اصفهان برای عموم مردم ناسالم شد

خبرگزار ی تسنیم

مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز هوای شهر اصفهان را برای عموم مردم ناسالم اعلام کرد. 23 اسفند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، براساس داده‌های سامانه مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین کیفی هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص 168، انقلاب 164، پارک زمزم 163، پروین 157، خرازی 153، رهنان 158، خمینی شهر 162، دانشگاه صنعتی 157، زینبیه 168، سپاهان شهر 172، فرشادی 151، قهجاورستان 184، کاوه 157، کردآباد 199، ولدان 160 و میرزا طاهر 154 در وضعیت قرمز قرار دارند‌.

همچنین بر اساس اعلام این سامانه کیفیت هوا در ایستگاه‌های 25 آبان با شخص 135 و سگزی 150در وضعیت نارنجی و در ایستگاه‌های شاهین شهر با شاخص 85 و مبارکه 75 در وضعیت زرد قرار دارند.

براساس این گزارش میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان 161 بوده و بدین ترتیب هوای امروز اصفهان برای عموم مردم اصفهان ناسالم است و در این راستا رعایت تمام موارد بهداشتی و ایمنی برای تمام گروه‌ها الزامی است.

به گزارش تسنیم، شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌‌های مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را در سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک نشان می‌دهد.