آلودگی هوا در سه شهر خوزستان

 ایلنا

بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز ۸ فروردین‌ماه، هوای شهرهای اهواز، ماهشهر و هندیجان در وضعیت ناسالم و نارنجی قرار دارند. 8 فروردین

بر همین اساس، شاخص کیفیت هوا بر مبنای اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز ۱۳۵، ایستگاه نیوساید اهواز ۱۲۵ و ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ۱۱۷، در ایستگاه ماهشهر ۱۱۵ و در ایستگاه هندیجان ۱۰۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده است.بنابراین، هوای این شهرها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی است.