اطلاعیه ۱۵۸۵ نمایندگی منطقه اروپا

بار سنگین فقر بر دوش کولبران (جان برای نان) هر چند که کولبری از مشاغل کاذب و پرخطر به شمار میرود و از لحاظ قانونی تعریف نشده است، اما عدم برنامه ریزی دولت برای ایجاد شغل در مناطق غربی کشور و نبود امکانات رفاهی و اجتماعی مناسب اغلب شهروندان این مناطق  را به سمت کولبری …

ادامه‌ی مطلب