هوای اصفهان در وضعیت خطرناک قرار گرفت

تسنیم

مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان هوای امروز شهر اصفهان را با شاخص ۵۰۰ خطرناک اعلام کرد. 4 تیر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، براساس داده‌های سامانه مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین کیفی هوا در ایستگاه‌های 25 آبان با شاخص 315، پارک زمزم 500، خرازی 356، زینبیه 500، کردآباد 316، ولدان 409 در وضعیت قهوه ای قرار دارند.

همچنین بر اساس اعلام این سامانه کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب 210، رهنان 204، سگزی 276، شاهین شهر 263، فرشادی 289، فیض 227، کاوه 240 در وضعیت بنفش قرار دارند.براساس این گزارش ایستگاه‌های خمینی‌شهر با شاخص 165، دانشگاه صنعتی 193، سپاهان شهر 162، قهجاورستان 200 ، میرزا طاهر 189 در وضعیت قرمز و ایستگاه های مبارکه با شاخص 109 و نجف آباد 116 در وضعیت نارنجی قرار دارند.

همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان 500 بوده و به این ترتیب هوای امروز اصفهان در وضعیت خطرناک قرار دارد و در این راستا رعایت تمام موارد بهداشتی و ایمنی برای تمام گروه‌ها الزامی است.

به گزارش تسنیم، شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌‌های مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را در سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک نشان می‌دهد.