گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) ۲۱ اپریل ۲۰۱۸

این نشست روز شنبه 21 آپریل 2018 ساعت 15 بوقت اروپا با حضور مسئولین و اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید . علاقمندان میتوانند از لینکهای ذیل ، موضوع مورد نظر در این جلسه کمیته آموزش و پژوهش را شنوا باشند.

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : آشنایی با منشور، اساسنامه ،اهداف و فعالیتهای کانون

اقای مهدی گلسفیدی : اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاریخچه و سیر تحول آن

خانم دیانا بیگلریفرد : آشنایی با کنوانسیون و معاهدات بین المللی

اقای ابوالفضل پرویزی : آشنائی با کمیسیون، شورای حقوق بشر

اقای محمد گلستانجو : فعال حقوق بشر کیست؟ نقض حقوق بشر چیست؟

%d bloggers like this: