گزارش صوتی جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۲۵ اپریل ۲۰۱۸

این جلسه به صورت ویژه جهت افشای نقض حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی و مرگ خاموش انان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میمانان دیگر از نقاط مختلف جهان در تاریخ 25 اپریل 2018 ساعت 18 به وقت اروپا در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فابلهای زیر دریافت نمایند.

اقای کاوه شیخ محمدی : سرنوشت زندانیان سیاسی گمنام در زندان 

اقای منوچهر شفایی و دیگر همکاران : بررسی مرگ خاموش زندانیان سیاسی گمنام در زندان

%d bloggers like this: