دریچه ایی رو به آگاهی (خاطرات زندان)

با وجود آنکه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز که در خلال اسناد حقوق بشری مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده که دولت ایران نیز بدان متعهد شده است ، چرا شواهد هنوز ، گویای نقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد ؟
رشد چشمگیر زندانیان ، ایران را چهارمین کشور پر زندانی دنیا معرفی کرده است و با وجود گزارشات و مستندات جوامع بین المللی مبتنی بر بحران زندانیان سیاسی و عقیدتی ، چرا همواره با انکار حقایق موجود از طرف قوه قضاییه و مسئولین ذیربط مواجه ایم؟

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : اقای کاویان فلاح محمدی دگر اندیش مذهبی و اقای کاوه شیخ محمدی بعنوان زندانی سیاسی و امنیتی و اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

%d bloggers like this: