گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، نمایندگی اتریش و نمایندگی ترکیه ۲۷ پریل ۲۰۱۸

این جلسه، در تاریخ 27 آپریل 2018، ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته و نمایندگی‌ها و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. علاقه مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند. 
اقای امیر صابرپور : گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در ماه گذشته

اقای مهدی گلسفیدی : بررسی کنوانسیون برن

خانم زرین‌تاج الیاسی : بررسی اطلاعیه نمایندگی اتریش

اقای علی شعبان‌زاده : فیلترینگ و سانسور در ایران

بحث آزاد : اثر هنر و هنرمندان در منع صدور حکم اعدام

%d bloggers like this: