اعتراف؛ حکومت ملایان به آخر خط رسیده است


مشاور رسانه ای روحانی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعتراف کرده که عالیترین مقامات جمهوری اسلامی خوب می دانند که اعتراض های یک سال گذشته در کشور ریشه های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و از بسیاری جهات در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه هستند و مادام که این ریشه ها و علت ها به قوت خود باقی است تداوم و تعمیق اعتراض های اجتماعی در دورنمای کشور اجتناب ناپذیر است.

به گزارش رادیو فرانسه، حسام الدین آشنا همچنین تلویحاً اعتراف کرده است که برخلاف گذشته حاکمیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی پی برده که سرکوب دیگر نمی تواند اعتراض مردم را مهار کند. به همین دلیل مشاور حسن روحانی تأکید کرده است که در مقابله با اعتراض های سال ۹۶ حکومت “پخته تر” از گذشته عمل کرد و حتا “یک نفر” – احتمالاً شخص رهبر جمهوری اسلامی – مانع از سرکوب گستردۀ اعتراض ها شد .

حسام الدین آشنا سپس می گوید که کل حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ادامه وضع موجود بدون جلب اعتماد سیاسی مردم میّسر نیست، هر چند خود حسام الدین آشنا اذعان می دارد که تمام ظرفیت های درونی نظام به ته رسیده و دیگر یک نفر نمی تواند کشور را اداره و برای مسائل و مشکلات آن راه حل ارایه کند.

وی گفته است که تمام رهبران جمهوری اسلامی ایران تقریباً در سن کهولت یا نظیر هاشمی شاهرودی در پایان عمر خود هستند بی آنکه نظام اسلامی توانسته باشد نیروی جایگزین خود را از درون تولید کند. آشنا می گوید که این نظام برای ماندن دیگر از این پس به یک “اصلاح سیستمی”، به یک “پوست اندازی سنگین” نیاز دارد.

در واقع، از سخنان حسام الدین آشنا می توان چنین برداشت کرد که نظام اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که در بن بست است و در عین حال راه برون رفت از آن را نمی داند.

سال هاست که رهبران جمهوری اسلامی ایران یک نفر، ولی فقیه، را تجسم نظام خود اعلام می کنند و او را “عمود خیمه نظام” می نامند و حال که وقت “اصلاح سیستمی” و “پوست اندازی سنگین” فرارسیده همگی نگرانند که از میان رفتن این عمود کل خیمه نظام را فروبپاشاند.

فیلم زیر: مداحی ویژه دوران سرنگونی برای رهبر؛ کریمی مداح بیت رهبری در مراسم شاهرودی خطاب به ‎خامنه ای: آقا جان این همه آدم با لباس نظامی اینجا نشسته اند تا شما نگران نباشید و آب تو دلتان تکان نخورد…

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.