Previous Next

اعدام ۱۸ زندانی در یک هفته

رئیس کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان اروپا مخالفت اتحادیه‌ی اروپا با مجازات اعدام را تکرار کرد

۲۸ آوریل ۲۰۱۸ ـ به گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، رئیس کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان اروپا آقای پی‌یِر آنتونیو پانزِری با توجه به اعدام‌های اخیر در ایران مخالفت اتحادیه‌ی اروپا با مجازات اعدام را تکرار کرد. رئیس کمیته امداد حقوق بشر پارلمان اروپا درباره اعدام‌های اخیر در ایران گفت: ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ۲۹ اپریل ۲۰۱۸

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هِسن در روز یکشنبه مورخ 29اپریل 2018 ساعت14.30 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هِسن و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۲۸ اپریل ۲۰۱۸

این جلسه، در تاریخ 28 آپریل 2018، ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته‌های دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق جوان و دانشجو و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته جوان و دانشجو برگزار گردید. علاقه‌مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایل‌های ضبط شده زیر شنوا باشند.  ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، نمایندگی اتریش و نمایندگی ترکیه ۲۷ پریل ۲۰۱۸

این جلسه، در تاریخ 27 آپریل 2018، ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته و نمایندگی‌ها و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان برگزار گردید. علاقه مندان می‌توانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.  ادامه‌ی مطلب

دریچه ایی رو به آگاهی (خاطرات زندان)

با وجود آنکه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز که در خلال اسناد حقوق بشری مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده که دولت ایران نیز بدان متعهد شده است ، چرا شواهد هنوز ، گویای نقض حقوق و کرامت انسانی شهروندان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد ؟
رشد چشمگیر زندانیان ، ایران را چهارمین کشور پر زندانی دنیا معرفی کرده است و با وجود گزارشات و مستندات جوامع بین المللی مبتنی بر بحران زندانیان سیاسی و عقیدتی ، چرا همواره با انکار حقایق موجود از طرف قوه قضاییه و مسئولین ذیربط مواجه ایم؟

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه شماره ۹۸۵ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص بازداشت و بلاتکلیفی های طولانی مدت

برنامه سیصد و دوازدهم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۸ / ۰۴/ ۲۷

ادامه‌ی مطلب

دریچه ای رو به اگاهی وضعیت محیط زیست در ایران (جنگل و حیوانات) به تاریخ ۲۰۱۸ /۰۴ /۲۷

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۲۵ اپریل ۲۰۱۸

این جلسه به صورت ویژه جهت افشای نقض حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی و مرگ خاموش انان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میمانان دیگر از نقاط مختلف جهان در تاریخ 25 اپریل 2018 ساعت 18 به وقت اروپا در اتاق پالتاک برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فابلهای زیر دریافت نمایند.

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) ۲۱ اپریل ۲۰۱۸

این نشست روز شنبه 21 آپریل 2018 ساعت 15 بوقت اروپا با حضور مسئولین و اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته آموزش و پژوهش برگزار گردید . علاقمندان میتوانند از لینکهای ذیل ، موضوع مورد نظر در این جلسه کمیته آموزش و پژوهش را شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب