Previous Next

دریچه ای رو به اگاهی (حقوق زنان در ایران) به تاریخ 2018 /04 /03

ادامه‌ی مطلب

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1396

تهیه و تنظیم گزارش و  نموداراز : احسان حیاک   Ehsan Hayak

یادآوری:با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران، بازتاب داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر بزرگ از هم میهنانمان باشد. ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 31 مارس 2018

جلسه ماهیانه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان کانون دفاع از حقوق بشر در روز 31 مارس ساعت 18.15 دقیقه با حضور اعضا این کمیته و مهمانانی از سایر کمیته های تخصصی کانون در فضای پالتاک برگزار گردید. در ابتدا خانم مهناز احمدی اخبار نقض حقوق زنان در ماه مارس را به ارایه کردند و سپس خانم معصومه توکلی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد نمودند.آقای سعید حسینی نیز اطلاعیه ماه مارس این کمیته را با موضوع روز جهانی زن قرایت کردند.متاسفانه سخنران دیگر این جلسه خانم سمیه مهربانی موفق به حضور در جلسه نشدند.در پایان جلسه نیز بحث آزاد بین حضار با موضوع دختران خیابان انقلاب برگزار گردید.

ادامه‌ی مطلب

دریچه ای رو به آگاهی (حقوق زنان در ایران)

مهمترین مشکلات حقوقی زنان در جامعه ایران کدامند؟ و تا چه حد قوانین ایران در تناقض با استانداردهای بین المللی میباشد.
وجود محدوديت های فراوان بر سر راه آزادی ها، حقوق فردی، اجتماعی و سياسی زنان در جمهوری اسلامی ناشی از حاكميت چه نوع تفكری است که ابتدايی ترين مسأله و حقوق فردی هر انسان را نقض میکند؟

ادامه‌ی مطلب

برنامه سیصد و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2018 / 03/ 30

ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازون قسمت دوم )

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر کژال رها و تقی صیاد مصطفی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازون قسمت اول)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر کژال رها و تقی صیاد مصطفی
تدوین :ابوالفضل پرویزی

گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در اسفند ماه 1396

گزارش نقض حقوق طبیعی محیط زیست ایران دراسفند  ماه 1396

   تهیه و تنظیم: کاوه شیخ محمدی

در اخرین ماه از سال 1396 نیز شاهد ان بودیم که مشکلات زیست محیطی که حیات طبیعی انسان، وحوش، نباتات، اب، هوا و خاک را مورد تهدید قرار داده است کماکان وجود دارد و از طرف مسولان و دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران لاینحل مانده است که به ذکر مواردی چند از ان در این گزارش کوتاه می پردازیم.

ادامه‌ی مطلب

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه ۱۳۹۶

گزارش نقض حقوق هـنرمـــــــــندان در بهمن ماه ۱۳۹۶

تهیه و تنظیم : خانم درسا دره شوری

 ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

با توجه به حجم بالای سانسور و عدم درج کلیه خبرهای مربوط به نقض حقوق هنرمندان ، این گزارش تنها ۲۰٪ خبرهای موجود در کشور را بازتاب خواهد داد.

ادامه‌ی مطلب

برنامه سیصد و سوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2018 / 03/ 27

ادامه‌ی مطلب