Previous Next

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قسمت اول)

اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قسمت اول
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعال حقوق بشر حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی
تدوین محمد گلستانجو

اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

برنامه دویست رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 03/ 31

ادامه‌ی مطلب

گزارش کمیته دفاع از محیط زیست در ماه اسفند 1395

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

شرح اعلامیه جهانی زن – پکن
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : شیرین جاوید
تدوین محمد گلستانجو

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017

جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی با موضوع بررسی و تحلیل خبرهای ماه گذشته و اقتصاد و سربازی اجباری در ایران با حضور اعضا و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ساعت 21 به وقت اروپا مورخ 26 مارچ 2017 در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده یر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017

این جلسه در تاریخ 25 مارچ 2017 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با موضوع برری و تحلیل خبرهای نقض حقوق زنان در ماه گذشته و روز جهانی زن با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایرن در اتناق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395