Previous Next

جامعه‌ی مدنی ایران و حمایت از حقوق بهاییان؛ نقدها و امیده

نوشتن درباره‌ی جامعه‌ی مدنی ایران، به خاطر تردید در خصوص عاملیت آن، دشوار است و این دشواری وقتی به بحث درباره‌ی نسبت جامعه‌ی مدنی با بهاییان برمی‌گردد، به مراتب تشدید می‌شود. پرسش از وجود موثر یا عاملیت جامعه‌ی مدنی در ایران، پرسش معتبری است اگر بپذیریم که تعاریف معمول از جامعه‌ی مدنی را یا به بیان دقیق‌تر نهادهایی که به این مفهوم معنا می‌دهند، نمی‌توان برای اشاره به جامعه‌ی مدنی ایران بدون جرح و تعدیل به کار بست. ادامه‌ی مطلب

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) به تاریخ 2017 /06 /13

ادامه‌ی مطلب

برنامه دویست و بیست و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 06/ 13

ادامه‌ی مطلب

گزارشی از پدیده کولبران تحصیل‌کرده؛ «کول بُردن» فرصتی که پر از کابوس است

 کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده. ادامه‌ی مطلب

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق کودک در ایران)

کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟
و نقش دولت در آن چیست؟
موانع قانونی در اجرای حقوق کودک چیست ؟ و چرا در دولت جمهوری اسلامی ایران ساده ترین حقوق کودکان نادیده گرفته میشود ؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : خانم سوسن بهار تلاش گر عرصه لغو کار کودک و دفاع از حق کودکی – اقای منوچهر شفاهیپژوهشگر و  فعال حقوق بشر
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 10 جون 2017

ابن جلسه در تاریخ 10 جون 2017 ساعت 18 به وقت اروپا با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع تحلیل خبرهای نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته و تغییرآب وهوا و بحرانهای زیست محیطی در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 جون 2017

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز شنبه مورخ 10 ژوئن 2017 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع سوء استفاده از کودکان در ایران در زمینه افراط گرائی مذهبی در اتاق پالتاک کمیته ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به زیبایی به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه 854 کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب

اطلاعیه 853 نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 3 یونی 2017