ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 


1 . تجاوز به محارم و عدالت کیفری                                                                     محسن مالجو                      3
2 . "امیر" یلی بود از سیستان                                                                             حمید دوستی                       5
3 . آقاي احمدي نژاد دروغ چرا!!!؟                                                                      نامه اي از ابوالفضل جهاندار  8
4 . کودک آزاري در محيط آموزشی                                                                     نگین پوردلیر                     9
5 . خسته، تشنه، داغون (نوشته یی از : صالحه، 10 ساله)                                         از سایت خبرنامه امیرکبیر : 10
6 . جمهورى اسلامى ديگر رفتنى است                                                                 اکبر صالح زاده فرد           11
7 . به بهانه دستگیر شدگان فعالان هویت طلب آذربایجان                                           حمید رضا عسگری نژاد     12
8 . اینجا زنان نمی خندند زنان دوم و سوم در شیرآباد زاهدان                                     ترانه بنی یعقوب                13
9 . نگاهی گذرا به عملکرد خمینی و روحانیت مدعی جانشینی خدا در زمین                   اکرم سلیمانی                    15

10 . جمهوري اسلامي متعارف نمي شود                                                             حامد داهی                       16
11 . قابل توجه آقای احمدی نژاد،                                                                       صدیقه جعفری                  16
12 . مورد تبعیض‌ام، چون کرد هستم و مستقل                                                       نامه محمد صدیق کبودوند    17
13 . سخنی از انتهای دل با رئيس جمهور محبوب! دسته:                                          طنز هیچكی هیچكس     18
14 . كراك (Crack) این معجزه ولایت فقیه چیست؟                                                تهیه: مژگان کردقره چلو     19
15 . رييس جمهور كومور به ایران سفر کرد!؟                                                       نگین پوردلیر                 20
 

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: اکرم سلیمانی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت