ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . بحثی در، استقلال، آزادی، دمکراسی، برابری و مستعمرات سوپر نوین بخش 2             حسن بایگان                                           3

2 . گمشده!                                                                                                       مینا انتظاری                                           9

3 . بررسی وضعیت آخرین نقشه بین المللی ایران پیش از جدا شدن سرزمین های تاریخی آن، انتشارات تامسون                                     10

4 . جوابیه به غزل "مناجات ناشنوایان"، شعر تازه ی خامنه ای                                                                                                 11

5 . براستی از خودتان بپرسيد خدائی هست؟؟                                                             تنظیم: آذر جواد                                       12

6 . تاملی بر جنبش دانشجویی                                                                                رضا محمدی                                          13

7 . کولی                                                                                                         میترا درویشیان                                       18

8 . لحظه اعدام                                                                                                  گرد اوری: میترا درویشیان                         19

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسائی 

 پشت جلد: فرید لاترانی

برگشت