ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

است،و بقیه دیگر نیز یا با سنگسار و شکنجه و قطع اعضای بدن مواجه هستند و یا در زیر شدید ترین شکنجه ها در زندانها و در زیر حجابات اجباری روز و روزگار سیاه میکنند.

آقای رئیس جمهور!

من یک شاعرم که قریب به 35 سال از عمرم را در کشور های اروپائی زیسته ام ، نه هیچگاه نظامی بوده ام و نه کار و فعالیت روزانه من مطابقتی با کار های نظامیگری داشته  و دارد، ولی همیشه از تریبونهای بین المللی خطر تروریزم دولتی ایران را چه در زمینه اتمی شدن آخوند ها و چه در زمینه اعمال تروریستی آنان نظیر حمله به پایگاه خُبر و یا بوئنس ایرس و کمک رژیم ایران به عماد مغنیه ها و القاعده ها و دیگر گروههای ریز و درشت تروریستی در سطح جهان به گوش جهانیان رسانیده و جلوگیری از آنرا یک امر عاجل با ضرورت امنیتی غیر قابل انکار در سطح بین المللی ارزیابی کرده و میکنم.

آقای رئیس جمهور!

گذشته از اینکه سازمانهای سیاسی نظیر مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت

در شرایط حساس تاریخی تا چه حد ایدئولوژیکمان به تعهدات خود پایبند هستند و یا نیستند و یا در زیر فشار های خواسته و ناخواسته بین المللی مجبور به قبول تعهداتی میشوند که هیچگونه مطابقتی با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ندارد، نظیر پذیرش رفرندام و یا حمایت از بخشی از هواداران رژیم که در زیر پوش حمایت بین المللی نظیر خانم شیرین عبادی قرار میگیرند بایستی اذعان کنم که:

برسمیت شناختن موقعیت حقوقی مجاهدین در عراق و در شهر اشرف در بیانیه نیروهای ائتلاف و اینکه در طی 16 ماه اخیر تحقیقات  " اف.بی.آی"

حتی برای یک نفر از اعضای مجاهدین در شهر اشرف مبنائی برای متهم کردن آنان به کیس تروریستی پیدا نکرده است را یک دست آورد بشر دوستانه بدون قید ضمانت در دیگر عرصه های نظامی نیروهای ائتلاف ارزیابی کرده و رسیدن به این نقطه را یک اقدام دمکراتیک میدانم.

و بر این امر تاکید میورزم که بودن نام مجاهدین در لیست تروریستی

نه تنها آتش بنیاد گرائی در عراق را که توسط رژیم روزانه به آن دامن زده میشود مشتعل تر خواهد کرد، بلکه به ادامه حیات ضد انسانی حکومت ملایان در ایران و به خطر انداختن امنیت جهانی با بدست آوردن سلاحهای هسته ای یاری میرساند.

آقای رئیس جمهور!

مردم ایران و مبارزان آنان وشعرا و نویسندگان و هنرمندان ایران در طی 26 سال حکومت جبار تروریستی مذهبی با پوست و گوشت و خون خود و زجر و شکنجی که روزانه متحمل شده اند بر این امر گواهی میدهند که فرهنگ ملل تحت سلطه دیکتاتوری های مذهبی زمانی طولانی است که از دور خارج شده و امروز روز آزادیهای اجتماعی برای گسترش و بسط فرهنگ مردمی و دمکراتیک در سطح بین المللی است.

حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران برای دمکراسی و تفاهم بین المللی راهی جز همبستگی روشن و آشکار با آنان نداشته، و بایکوت نظام پلید جمهوری اسلامی در کلیه عرصه های اقتصادی سیاسی فرهنگی و بین المللی نظیر آنچه در آفریقای جنوبی سابق انجام پذیرفت، امروز برای تغیر نظام در ایران یک ضرورت جهانی محسوب میگردد.

و در همین راستا است که مردم ایران بپای خواهند خاست و جرثومه این نظام خون آشام را به محل تاریخی خویش روانه خواهند نمود.

آقای رئیس جمهور!

در انتها بعنوان یک شاعر تبعیدی یک بار دیگربرسمیت شناختن حقوق مجاهدین در شهر اشرف را در راستای سرنگونی این رژیم ارزیابی کرده و  گرامی داشت آنرا یک عمل انسانی و متعهد به حقوق بشراعلام میکنم.

با احترام

نوید اخگر

نویسنده و شاعر تبعیدی ایران

سوئد استکهلم

تاریخ 30 جولای سال 2004 میلادی

متن راي دادگاه زهرا كاظمي

تهیه: مریم تیرگری

راي دادگاه زهرا كاظمي، عكاس و خبرنگار كه هفته‌ي گذشته در شعبه‌ي ‌١١٥٨ دادگاه جزايي تهران به رياست قاضي فراهاني تشكيل شده بود، صادر شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، متن اين راي به شرح زير است:

به موجب كيفرخواست شماره ‌١٠٤٨ مورخ ‌٣١/٦/١٣٨٢ صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي رضا احمدي فرزند سبزعلي ‌٤٢ ساله كارمند وزارت اطلاعات ساكن تهران متأهل فاقد پيشينه‌ي محكوميت كيفري فعلا آزاد به قيد ايداع وثيقه متهم است به ارتكاب قتل شبه‌عمد مرحومه خانم زهرا كاظمي احمدآبادي در تيرماه سال يك هزار و سيصد و هشتاد و دو در تهران ملخص موضوع چنين است: كه در تاريخ ‌٢/٤/١٣٨٢ خانم زهرا كاظمي احمدآبادي فرزند احمد خبرنگار عكاس ايراني مقيم كانادا با در دست داشتن يك دستگاه دوربين عكاسي در حال عكسبرداري از منطقه زندان اوين كه با علامت عكسبرداري ممنوع مشخص بوده و افرادي نيز در آن محل تجمع داشته‌اند نموده است كه به علت عكسبرداري از منطقه ممنوعه توسط مامورين زندان اوين جهت بررسي موضوع و علت عكسبرداري از آن محل به نگهباني زندان هدايت و با حضور قضات دادسراي مستقر در زندان از وي اخذ توضيح به عمل مي‌آيد و حسب گزارشات منضم پرونده از مشاراليها خواسته مي‌شود معرفي نامه‌ي وزارت ارشاد و دوربين و فيلم‌هاي خود را جهت بازبيني ارايه نمايد و محل را ترك كند و روز بعد براي دريافت لوازم خويش مراجعه نمايد. ليكن وي از انجام اين امر خودداري نموده و اظهار مي‌دارد كه مي‌خواهد با مسووليت خود در كنار لوازمش در زندان باقي بماند كه با توجه به حساسيت موضوع مأمورين اقدام به اخذ دوربين و كوله‌پشتي مي‌نمايند كه مشاراليها مقاومت نموده و سريعا فيلم‌ها را از داخل دوربين خارج مي‌كند و آن را در برابر نور قرار داده و سياه مي‌گردد و به همين لحاظ مامورين به وي مظنون و به منظور تحقيق مراتب را به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه هفت اعلام مي‌نمايند و در اين فاصله زماني تا ساعت ‌٢٢:25 مورخ ‌٢/٤/١٣٨٢ مرحومه زهرا كاظمي نزد مأمورين زندان تحت مراقبت قرار داشته و در اين ساعت با حضور معاون دادستان مبادرت به تحقيق قضايي مي‌شود و اين تحقيقات تا ساعت ‌٢:30 دقيقه بامداد روز ‌٣/٤/١٣٨٢ به طول انجاميده سپس تا ساعت ‌١٠:30 مورخ ‌٣/٤/١٣٨٢ در زندان استقرار مي‌يابد. متعاقبا در ساعت ‌١٠:30 مورخ ‌٣/٨/١٣٨٢ گزارش به شعبه ‌١٢ دادسراي مذكور ارجاع و پس از تفهيم اتهام و انجام تحقيق اوليه قرار مقتضي صادر و به منظور جمع‌آوري دلايل و انجام تحقيق تكميلي درباره‌ي وضعيت مشاراليها تحويل اطلاعات نيروي انتظامي مي‌گردد و به بند نسوان اعلام مي‌شود و تا ساعت ‌١٦:30 روز

 

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی