ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید   

1 .   نامه سرگشاده به نخبگان و فرهنگ ...      گلمراد مرادی                  3

2 . گفنگوی شهروند با حسن ماهوتیها و محمدعلی دادخواه                        6

3  . اعلامیه جهانی حقوق زبانی                         ترجمه:علی دده بیگلو   8

4 . رشد در سایه و عهد ولایت فقیه                     مینا بگوهی               10

5 . امنیت ملی ! تشویش اذهان عمومی                ابوالقاسم محمدی     11

6 . شهید، بحثی فلسفی- سیاسی است یا ...           نوید اخگر               13

7 . سیلی در گوش بنواز و گفتگو کن               جعفرزاده                    15

8 . خشونت و زنان                                      طیبه شیرزادی           16

9 . ناسیونالیسم ایرانی ، جمهوری اسلامی و ...    سجاد پور سیامک     17

10 . مصادره شد                                         فرزانه مهدی بیگی      18

11 . زن عرب اهوازی                                    روشنک خوشاب         18

12 . فراخوان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل-ژنو فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی                                            19

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

طرح روی جلد  :  هانیه حبیب

طرح پشت جلد :   مینا بگوهی

برگشت