جامعه‌ی مدنی ایران و حمایت از حقوق بهاییان؛ نقدها و امیده

نوشتن درباره‌ی جامعه‌ی مدنی ایران، به خاطر تردید در خصوص عاملیت آن، دشوار است و این دشواری وقتی به بحث درباره‌ی نسبت جامعه‌ی مدنی با بهاییان برمی‌گردد، به مراتب تشدید می‌شود. پرسش از وجود موثر یا عاملیت جامعه‌ی مدنی در ایران، پرسش معتبری است اگر بپذیریم که تعاریف معمول از جامعه‌ی مدنی را یا به بیان دقیق‌تر نهادهایی که به این مفهوم معنا می‌دهند، نمی‌توان برای اشاره به جامعه‌ی مدنی ایران بدون جرح و تعدیل به کار بست. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پیروان ادیان | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۶ /۱۳

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دویست و بیست و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۶/ ۱۳

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارشی از پدیده کولبران تحصیل‌کرده؛ «کول بُردن» فرصتی که پر از کابوس است

 کولبری، متداول ترین شغل غیررسمی در غرب کشور است و این روزها تصاویری در فضای مجازی می‌بینیم که عمق فاجعه را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ این تصاویر یک پدیده اجتماعی تلخ را به نمایش می‌گذارند، پدیده‌ای به نام کولبران تحصیل‌کرده. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در اخبار, اقوام و ملل ایرانی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق کودک در ایران)

کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟
و نقش دولت در آن چیست؟
موانع قانونی در اجرای حقوق کودک چیست ؟ و چرا در دولت جمهوری اسلامی ایران ساده ترین حقوق کودکان نادیده گرفته میشود ؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : خانم سوسن بهار تلاش گر عرصه لغو کار کودک و دفاع از حق کودکی – اقای منوچهر شفاهیپژوهشگر و  فعال حقوق بشر
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست ۱۰ جون ۲۰۱۷

ابن جلسه در تاریخ 10 جون 2017 ساعت 18 به وقت اروپا با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع تحلیل خبرهای نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته و تغییرآب وهوا و بحرانهای زیست محیطی در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۱۰ جون ۲۰۱۷

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز شنبه مورخ 10 ژوئن 2017 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع سوء استفاده از کودکان در ایران در زمینه افراط گرائی مذهبی در اتاق پالتاک کمیته ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به زیبایی به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده شنوا باشند.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۴ کمیته محیط زیست در خصوص بحران اب

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۵۳ نمایندگی اندونزی در خصوص کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ ۳ یونی ۲۰۱۷

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن (هانوفر) در تاریخ 3 یونی 2017

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید: