گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اسفند ماه 1395

منتشرشده در حقوق بشر, گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) به تاریخ ۲۰۱۷ /۰۳ /۲۴

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه صد و نود و هشتم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ ۲۰۱۷ / ۰۳/ ۲۴

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران | دیدگاه‌تان را بنویسید:

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

اتکا به درآمدهای نفتی تا چه میزان برای کشور ایران مشکل آفرین خواهد شد؟
دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون ، چه سار و کارهایی برای درآمدهای نفتی داشته است ؟
آیا توانسته است وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم را سامان بخشد ؟
با گذشت بیش از 38 سال ازعمرجمهوری اسلامی ایران نحوه مدیریت دولتهای متوالی این نظام درزمینه درآمدهای نفتی چگونه بوده است؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : کمال موسوی فعال مدنی – امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : صدف غلامی سیاوزان

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه ۱۳۹۵

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1395

منتشرشده در گزارشها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۰۸ نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی

اطلاعیه 808 نمایندگی ایالت هسن (گیسن) در خصوص بحران کم آبی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اطلاعیه ۸۰۹ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص بهائیان

اطلاعیه 809 کمیته دفاع از پیروان ادیان در خصوص بهائیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

پیام نوروزی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در کارت تبریکها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس ۱۲ مارس ۲۰۱۷

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 12 مارس 2017

منتشرشده در صوتی و تصویری | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بررسی ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست .

ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب محل اقامت اشاره دارد. از بعد حقوقی، این حق هرکسی است که بتواند سفر کند . اگر کسی به هر دلیلی قصد تغییر موطن خود یا حتی ترک تابعیت را داشته باشد , آزاد است و ممانعت از خروج آزاد شهروندان نوعی زندان انگاری سرزمین است.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در کلیپ های اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌تان را بنویسید: