گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن ۱۸ فوریه ۲۰۱۷

جلسه اعضای نمایندگی نورد راین وستفالن در 18 فوریه 2017 در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و زبان مادری در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای محمد مرادی اشکفتی :  گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در ماه گذشته

اقای مسعود نقلی :  بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران

خانم امیلیا اسدی : اعتصاب غذا زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی در ایران

اقای احسان اژدری : زبان مادری 

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

%d bloggers like this: