فیلم؛ نوریزاد، صادق زیباکلام را شست گذاشت کنار

نوریزاد در برنامه چالنگی: …آقای زیباکلام به شعور مردم جفا می‌کنند…مردم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه‌هایشان را آشکار خواهند کرد، چون اگر الان اعلام کنند، توسط دوستان آقای زیباکلام دستگیر خواهند شد…