چهار ایرانی نامزد دریافت جوایز ژئوفیزیک آمریکا

چهار ایرانی در فهرست دریافت‌کنندگان جوایز اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2019 قرار گرفتند.

اسامی ایرانیان حاضر در این فهرست عبارتنداز:
مجید حسنی زاده، مدال رابرت هورتون در علوم آب شناسی
امیر آقاکوچک، مدال جیمز مک لوین محققان جوان
کاوه مدنی،جایزه محققان جوان علوم آب شناسی
آرمین سروشیان، جایزه اسنت در علوم اتمسفری

این جایزه هر ساله به دانشمندانی اهدا می‌شود که در حوزه علوم آبی خدمات قابل توجهی به پیشرفت علم، آموزش یا اثرات اجتماعی آن انجام داده باشد.اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا بزرگترین سازمان علمی در حوزه علوم زمین و فضا در جهان است که دارای ۶۲هزار عضو از ۱۴۴ کشور جهان است.