دریچه ای رو به اگاهی (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) به تاریخ 2017 /05 /16

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) میهمان برنامه : اقای امیر نیلو (فعال حقوق بشر) و با اجرای مریم مرادی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.