گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست ۲۹ مای ۲۰۱۷

این جلسه در تاریخ 29 مای 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع نقش و اهمیت وجود پرندگان مهاجر و اثرات خشکسالی بر زندگی انسانها و الودگی هوا در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم زهرا ارزجانی : نقش و اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ اکوسیستم

اقای مهدی موسوی : اثرات خشکسالی بر زندگی انسانها

بحث ازاد : نقش و تاثیر کنوانسیون ها و پیمان نامه های مهم مربوط به محیط زیست

این نوشته در صوتی و تصویری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.