گزارش سه ماه نقض جوان و دانشجو فروردین اردیبهشت خرداد ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان ۲۶۳ خبر سانسور شده شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی …

ادامه‌ی مطلب