فیلم؛ انداختن عمامه از سر آخوند توسط معترضین شهرکرد

واکنش معترضان فرخشهر شهرکرد به حضور یک آخوند در تجمعات

چنین رفتارهایی در برخورد با آخوندها، نشان از عدم وجود جایگاه و منزلت اجتماعی آنان در میان اقشار مختلف جامعه است

%d bloggers like this: